PDA

View Full Version : Samurai Warriors Character Thread 1. Yukimura Sanada
 2. Hideyoshi Toyotomi
 3. Kanetsugu Naoe
 4. Mitsuhide Akechi
 5. Tadakatsu Honda
 6. Mitsunari Ishida
 7. Musashi Miyamoto
 8. Ina
 9. Nagamasa Azai
 10. Magoichi Saika
 11. Hattori Hanzō
 12. Sakon Shima
 13. Motochika Chosokabe
 14. Kunoichi
 15. Gracia
 16. Sarutobi Sasuke
 17. Kojiro Sasaki
 18. Nobunaga Oda
 19. Kanbei Kuroda