PDA

View Full Version : วิจัยชี้ มนุษย์ผูกพันกับ "เพลงที่ฟังใ$Busba1122
28-07-20, 03:31 AM
https://s.isanook.com/he/0/ud/2/11205/guitar.jpg

นักวิจัยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาดูว่ า เหตุใดมนุษย์เราจึงรักบทเพลงที่พวกเขาฟัง และบทเพลงเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่สำค ัญในชีวิตของคนเราได้อย่างไร
การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Quarterly Journal of Experimental Psychology เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงที่คนฟังกันในช่วงวัยรุ ่น และดูว่าเพลงเหล่านั้นหล่อหลอมกลายเป็นตัวตนของเราโด ยที่ไม่รู้ตัวได้อย่างไร คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Westminster School of Social Sciences ในลอนดอน ทำการศึกษาวิเคราะห์ผู้ร่วมรายการโชว์ Desert Island Discs ของสถานีโทรทัศน์ British Broadcasting Company (BBC) จำนวน 80 คน รายการนี้เป็นรายการที่เหล่าคนดังจะเลือกเพลงที่จะนำ ติดตัวไปที่ทะเลทรายด้วยจำนวน 8 เพลง
จากการศึกษาดังกล่าว นักวิจัยพบว่าครึ่งหนึ่งของเพลงที่ผู้เข้าร่วมการศึก ษาเลือก ล้วนมีความเชื่อมโยงกับความทรงจำที่สำคัญ ตั้งแต่สมัยที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี หรือระหว่าง 20-29 ปี ซึ่งนักวิจัยตั้งทฤษฎีว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเ วลาที่คนเราสร้างตัวตนขึ้นมา นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าเพลงในรายการ Desert Island Discs นั้นล้วนเชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญๆ ในชีวิตของผู้เข้าร่วมการศึกษา เช่น การพบกับคู่รักของตน การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ทางเข้า (https://www.168slotxo.net/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B 9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99-slotxo-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5/)
Catherine Loveday หัวหน้าคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Westminster neuropsychologist กล่าวว่า บทเพลงเหล่านั้นดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อรสนิยมทางดนตร ีของคนคนหนึ่งไปอีกนานหลายต่อหลายปี
เธอกล่าวอีกว่า ความทรงจำที่ก่อตัวขึ้นในช่วงวัยรุ่นและในวัยผู้ใหญ่ ตอนต้นนั้น คือสิ่งที่นักวิจัยเรียกกันว่า "ช่วงเวลาที่ค้นพบตัวเอง" ซึ่งสมองจะจดจำสิ่งเหล่านั้นได้มากกว่าช่วงเวลาอื่นใ นชีวิต