It's always Zhao Yun for me. Also because of Guan Yu, Zhang Fei and Liu Bei.

WO1: Zhao Yun
WO2: Zhao Yun