Shu: Liu Bei, Guan Yu and Zhao Yun (If Guan Ping had a new moveset for his DW5 weapon then he'd be here)

Wu: Lu Meng and Gan Ning

Wei:Zhang Liao and Xiahou Dun

Other: Only good moveset is Lu...