Dynasty warriors :

Préférés :

Cao pi
Zhou yu
Zhang he
Sima yi
Jiang wei