เวลาคนเราพูดถึงอายุของสุนัขเมื่อเทียบกับอายุของมนุ ษย์ หลายคนมักเลือกใช้วิธีคูณด้วยเลข เพื่อประเมินดูว่าสัตว์เลี้ยงสี่ขาตัวหนึ่งๆ น่าจะเด็กหรือแก่เพียงใด แต่การวิจัยครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ใจวารสาร Cell Systems เมื่อเร็วๆ นี้ ลบล้างแนวคิดที่ว่านี้ไปหมด เพราะนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า อายุของมนุษย์และสุนัขไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกั นเลย นักวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ได้คิดสูตรการคำนวณอายุสุนัขที่พิจารณาตัวแปรเรื่องอ ัตราการแก่ที่ไม่เท่ากันที่ว่านี้ไว้ด้วย และติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลของดีเอ็นเอของส ุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ อายุตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์ จนถึงที่มีอายุ 16 ปี รวมกันจำนวน 104 ตัว จนได้ผลลัพธ์ที่สรุปว่า อายุของสุนัขเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่ามนุษย์ในช่ว งต้นๆ ของชีวิต ก่อนที่อัตราการแก่ตัวจะเริ่มชะลอลงเมื่อโตเต็มวัยแล ้ว เทรย์ ไอเดเคอร์ หัวหน้าทีมวิจัย ให้ความเห็นไว้ว่า ผลวิจัยที่ได้ช่วยอธิบายปริศนาเกี่ยวกับอายุของสุนัข ได้อย่างดี เพราะหากใช้สูตรการคูณด้วย 7 แล้ว การที่สุนัขอายุ 9 เดือนสามารถตั้งท้องได้ ก็ไม่สอดคล้องกับอายุของมนุษย์เลย ทางเข้า