คุณแม่มือใหม่ที่ไม่เคยผ่านการเลี้ยงเด็กมาเลย เวลาที่ลูกมีอาการแปลกๆ จะไม่สามารถช่วยเหลือลูกได้ เพราะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรและลูกเป็นอะไร วันนี้เราจึงนำวิธีรับกับอาการป่วยที่สามารถเกิดขึ้น ได้ในเด็กเล็กมาฝาก ไปดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีไหนบ้าง
1.ป่วยจากธรรมชาติ
การเจ็บป่วยในช่วงเวลาที่เด็กเติบโตนั้นจะมีอาการที่ แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเพราะอากาศเปลี่ยน หรือการแพ้อาหาร ซึ่งคุณแม่ต้องคอยสังเกตอาการผิดปกติของลูกอยู่ เสมอ หากพบว่าลูกป่วยให้พาไปพบแพทย์ทันที และหากมีอาการตัวร้อน ก็ต้องเช็ดตัวบ่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงการชักเมื่อไข้สูงนั่นเอง เกม
2.อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุจากการเล่นกันแล้วหกล้ม หากเป็นเด็กเล็กสิ่งที่คุณควรทำเป็นอย่างแรกคือการปล อบให้เด็กหายตกใจ แล้วจึงพาไปล้างแผลด้วยน้ำสบู่เจือจางเสียก่อน เพื่อเป็นการล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ออกไป เช่น ฝุ่น หินเล็กๆ เม็ดทรายที่ติดแผลอยู่ เสร็จแล้วจึงล้างแผลให้สะอาดอีกครั้งด้วยน้ำเกลือแล้ วจึงใส่ยาที่แผลให้เรียบร้อย ทั้งนี้หากแผลเกิดการอักเสบหรือลูกมีไข้ร่วมด้ว ย ให้รีบพาไปโรงพยาบาลทันที
3.หัวใจหยุดเต้น
ภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยส่วนมากจะพบในรายที่เป็นโรคหัวใ จซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ในเด็กก็สามารถเป็นได้เหมือนกัน สิ่งที่คุณสามารถทำได้หากลูกคุณมีแนวโน้มว่าจะเป็นโร คหัวใจ คือคุณต้องใส่ใจในเรื่องการทานยาของลูกอย่าให้ข าด แต่หากเด็กเกิดหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากอาการต กใจ จมน้ำ แล้วคุณไม่เคยเรียนการ CPR หรือการปฐมพยาบาลใดๆ สิ่งแรกคือคุณต้องเรียกเจ้าหน้าที่ที่สามารถช่วยคุณไ ด้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้ง 191 หรือ 1669 ซึ่งเป็นสายด่วนที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั ่นเอง
4.ชัก
หากเด็กเกิดอาการชักทั้งที่ไม่มีอาการตัวร้อน สิ่งที่คุณต้องทำคือการเช็คในปากของลูกว่ามีสิ่งอุดต ันหรือไม่ หากมีสิ่งอุดตันในลำคอ ในเด็กเล็กให้จับตัวคว่ำให้หัวเด็กก้มต่ำ แล้วตบหลังตามวิธีการปฐมพยาบาล จนกว่าของที่ติดคอจะหลุดออก แต่หากชักเพราะตัวร้อนคุณจะต้องทำเช็ดตัวรอในระหว่าง ที่รถพยาบาลยังไม่มาให้อุณหภูมิเด็กลดให้เร็วที ่สุด
5.แพ้อาหาร
อาการแพ้อาหารในเด็กส่วนใหญ่ทันทีที่ทาน จะเห็นได้ว่าเด็กเกิดผื่นขึ้น คุณต้องหยุดให้เด็กทานอาหารแล้วพาเด็กไปพบแพทย์ให้เร ็วที่สุด เพราะหากเด็กแพ้หนักอาจทำให้เกิดการบวมจนหายใจไม่ออก ได้