ใครก็ตามที่จำเป็นต้องทำงาน หรือต้องใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นประจ ำทุกวันหรือตลอดทั้งวัน แน่นอนว่าต้องเริ่มสังเกตความผิดปกติของสุขภาพดวงตาก ันบ้าง ทั้งตาเบลอ ตาพร่า ปวดตา หรือตาแห้ง ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพดวงตาเท่าไหร ่นัก ในขั้นต้นเราสามารถที่จะป้องกันดวงตาง่ายๆ จากการสวม แว่นตาสำหรับคอมพิวเตอร์ ในเวลาที่ต้องใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิ จิทัลอื่นๆ แต่ แว่นตาคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาอย่างไรบ้างนั้น Hello คุณหมอ มีคำตอบมาฝากแล้ว แว่นตาคอมพิวเตอร์ (Computer Glasses) คืออะไร?
แว่นตาคอมพิวเตอร์ หรือ แว่นตาสำหรับสวมใส่เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดิจิทัล บางครั้งก็อาจจะเรียกในชื่อ แว่นกรองแสง สำหรับแว่นตาคอมพิวเตอร์นั้นจะมีความแตกต่างจากแว่นส ายตาทั่วไป กล่าวคือแว่นสายตามีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาในการมอง เห็น เช่น สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง สล็อตxo
สำหรับแว่นตาคอมพิวเตอร์นั้นจะเป็นแว่นที่ช่วยป้องกั นสายตาจากอาการตาเบลอ ปวดตา อาการตาล้า จากการใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิตอลต่าง ๆ โดยจะมีเลนส์พิเศษที่แตกต่างจากแว่นสายตา นั่นก็คือเป็นเลนส์ที่มีคุณสมบัติลดการสะท้อนของแสงบ นหน้าจออุปกรณ์ดิจิทัล ช่วยให้เห็นภาพที่คมชัดขึ้น และไม่ให้ทำให้ปวดตาหรือเมื่อยล้าที่ดวงตา
แว่นตาคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อดวงตาอย่างไรบ้า ง?
การใช้งานคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน เป็นระยะเวลานานๆ หรือตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ได้หยุดพักสายตา เสี่ยงที่จะเกิดอาการตาล้า และอาการตาล้าจากสื่อดิจิทัล โดยหนึ่งในวิธีที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของปัญหาดั งกล่าวก็คือ การสวมแว่นตาสำหรับคอมพิวเตอร์ เพราะมีประโยชน์