สล็อตองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าวัคซีนป้องกันไวรัสไข้เลือด ออกที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกมี จำกัด และไม่ควรใช้อย่างแพร่หลายในเดือนพฤศจิกายน ซาโนฟี่ปาสเตอร์ผู้พัฒนาวัคซีนกล่าวว่าหากผู้รับวัคซ ีนไม่เคยมีโรคไข้เลือดออกมาก่อนอาจเป็นอันตรายจากการ เจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้นสัปดาห์นี้องค์การอนามัยโลก ได้จัดการประชุมสองวันในเรื่องนี้ และนักวิจัยอิสระที่เข้าร่วมการประชุมประกาศว่าขณะนี ้มีหลักฐานว่าวัคซีนนี้ควรใช้กับผู้ที่เคยเป็นโรคไข้ เลือดออกมาก่อนเท่านั้น ซาโนฟี่ปาสเตอร์ประมาณการว่าอาจประสบกับการสูญเสียเง ิน 100 ล้านยูโร จากข้อมูลข่าวเกี่ยวกับข้อ จำกัด ของวัคซีนข้อมูลชี้ให้เห็นว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโล กมีความเสี่ยงที่ WHO ประเมินว่า 96 ล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคนี้ในแต่ละปีหลั งจากประกาศปัญหาวัคซีนในเดือนพฤศจิกายนโดยซาโนฟี่ปาส เตอร์ประเทศฟิลิปปินส์ ระงับการฉีดวัคซีนไข้เลือดออก นี่เป็นโครงการระดับชาติครั้งแรกของโลกที่ป้องกันโรค นี้ รัฐบาลมะนิลาได้เรียกร้องเงินคืนจำนวน 59 ล้านดอลลาร์จากซาโนฟี่ปาสเตอร์ 3 คนเสียชีวิตจากไวรัสไข้เลือดออกแม้ว่าคนเหล่านี้จะได ้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์กล่าวว่า วัคซีนซาโนฟี่ปาสเตอร์อาจเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตขอ งผู้ป่วยทั้งสามราย