สล็อตประโยคที่คนรอบตัวคุณอาจบอกคุณว่าใครแพ้อาหารบางชนิด ที่อร่อยมากเช่นกุ้งปลาหมึกปูหรือแม้แต่ของหวานนมที่ อร่อยมาก แต่มีส่วนผสมของนมหรือถั่วที่คุณแพ้ทำไมผู้คนถึงบอกค ุณเช่นนี้เพราะเขาอาจไม่รู้ว่าอาหารแพ้อย่างไรการทรม านเป็นอย่างไรหรือรุนแรงแค่ไหนต่อสุขภาพของคุณหากคุณ เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความทรมานจากอาการแพ้อาหารอย่าล ืมแบ่งปันบทความนี้กับคนเหล่านั้นด้วย การแพ้อาหารไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะพวกเขาเข้าใจซึ่งกั นและกันสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีอาการแพ้อาหารใด ๆ ในชีวิตของพวกเขาเข้าใจการแพ้อาหารได้ดีขึ้น สาเหตุของการแพ้อาหาร ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนรู้เฉพาะความผิดปกติที่เ กี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย แต่มีปัจจัยเสี่ยงโดยธรรมชาติเช่นกัน มันน่าเศร้าที่ผู้คนไม่มีอาการแพ้อาหารเลย และไม่แพ้อาหารเช่นเดียวกับทุกคนจนกว่าเราจะพิสูจน์ต ัวเองหรือพิสูจน์โดยทีมแพทย์ที่มีหลักฐานว่าเราแพ้อา หารทุกชนิด หรือมีอาการแพ้หรือไม่สิ่งที่เราสามารถเตรียมได้คือก ารสังเกตอาการของเราและดูว่ามีความผิดปกติอะไรบ ้าง และก่อนที่เราจะกินอะไรหรือทำอะไรที่ไหนเมื่อคุณรู้เ หตุผลแล้วให้ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพื่อยืนยัน อีกครั้ง