สล็อตลูกพลับเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีมากกว่าอร่อย จัดเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงและแคลอรี่ต่ำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รักสุขภาพหากคุณรับปร ะทานลูกพลับหนึ่งลูก (หรือประมาณ 168 กรัม) คุณจะได้รับสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพนี้ ลูกพลับมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญลูทีนและซีแซนที นสารต้านอนุมูลอิสระทั้งสองชนิดนี้เป็นสารอาหารสำคัญ ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตา ป้องกันการสูญเสียการมองเห็นกระตุ้นการทำงานของระบบป ระสาทและสมองเพอร์ซิมมอนส์อุดมไปด้วยฟีเซติน (Fisetin) ซึ่งเป็นสารอาหารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (ฟลาโวนอยด์) ด้วยไฟ ซีตินช่วยเสริมสร้างความจำ ช่วยป้องกันความเสี่ยงของระบบประสาทและสมอง รวมถึงช่วยป้องกันความบกพร่องทางสติปัญญาอีกด้วยนอกจ ากนี้ยังพบว่า phycetin ช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินในร่างกายอีกด้วยส่งผลดีต่อส ุขภาพของหัวใจผักและผลไม้หลายชนิดสามารถช่วยส่งเสริม สุขภาพหัวใจและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ลูกพลับก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากลูกพลับมีสารอาหารที่สำคัญต่อหัวใจนั่นคือโ พแทสเซียม ซึ่งหากร่างกายได้รับโพแทสเซียมเพียงพอก็สามารถช่วยล ดความดันโลหิตซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่โรคหั วใจนอกจากนี้วิตามินซีและโฟเลตในลูกพลับยังช่วยป้องก ันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวาย